Tabel met de rangen van de verschillende betrokken landen


Duitsland (Heer) Duitsland (Luftwaffe) Roemenië (Armată Română) Italië (Regio Esercito) Kroatië (Hrvatska Kopnena Vojska) Sovjet-Unie (RKKA) Sovjet-Unie (RKKF)
Vlagofficieren
/ Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches / Primo Maresciallo dell'Impero / / /
Generalfeldmarschall Generalfeldmarschall Mareşal al România Maresciallo d'Italia Vojskovodja Marshal Sovjetskogo Sojoeza (Maarschalk van de Sovjet-Unie) /
/ / / Generale designato d'armata / / /
Generaloberst Generaloberst General de armată Generale d'armata / General army (leger-generaal) Admiral flota (vloot-admiraal)
General der ... (1)
Generaloberstabsarzt (3)
Generaloberstabsveterinär (4)
General der ... (2)
Generaloberstabsarzt (3)
Generaloberstabsveterinär (4)
General de corp de armată Generale di corpo d'armata General ... (6) General-polkovnik (kolonel-generaal) Admiral (admiraal)
Generalleutnant
Generalstabsarzt (3)
Generalstabsveterinär (4)
Generalleutnant
Generalstabsarzt (3)
Generalstabsveterinär (4)
General de divizie Generale di divisione Podmaršal General-leitenant (luitenant-generaal) Vitse-admiral (vice-admiraal)
Generalmajor
Generalarzt (3)
Generalveterinär (4)
Generalmajor
Generalarzt (3)
Generalveterinär (4)
General de brigadă Generale di brigata General General-major (generaal-majoor) Kontr-admiral (schout bij nacht)
Hoofdofficieren
Oberst
Oberstarzt (3)
Oberstveterinär (4)
Oberst
Oberstarzt (3)
Oberstveterinär (4)
Colonel Colonnello Pukovnik Polkovnik (kolonel) Kapitan 1 ranga (kapitein 1e rang)
Oberstleutnant
Oberfeldarzt (3)
Oberfeldveterinär (4)
Oberstleutnant
Oberfeldarzt (3)
Oberfeldveterinär (4)
Locotenent-colonel Tenente colonnello Podpukovnik Podpolkovnik (luitenant-kolonel) Kapitan 2 ranga (kapitein 2e rang)
Major
Oberstabsarzt (3)
Oberstabsveterinär (4)
Major
Oberstabsarzt (3)
Oberstabsveterinär (4)
Major Maggiore Bojnik Major (majoor) Kapitan 3 ranga (kapitein 3e rang)
Subalterne Officieren
/ / / / Nadsatnik / /
Hauptmann / Rittmeister (5)
Stabsarzt (3)
Stabsveterinär (4)
Hauptmann
Stabsarzt (3)
Stabsveterinär (4)
Căpitan Primo capitano Satnik Kapitan (kapitein) Kapitan-leitenant (kapitein-luitenant)
Oberleutnant
Oberarzt (3)
Oberveterinär (4)
Oberleutnant
Oberarzt (3)
Oberveterinär (4)
Locotenent Primo tenente Natporuènik Starsjy leitenant (senior luitenant) Starsjy leitenant (senior luitenant)
/ / / Tenente / / /
Leutnant
Assistenzarzt (3)
Veterinär (4)
Leutnant
Assistenzarzt (3)
Veterinär (4)
Sublocotenent Sottotenente Poruènik Leitenant (luitenant) Leitenant (luitenant)
/ / / / Zastavnik Mladsjy leitenant (junior luitenant) Mladsjy leitenant (junior luitenant)
Onderofficieren
Stabsfeldwebel Stabsfeldwebel Plutonier adjutant Aiutante di battaglia Èasnièki namjesnik / /
Oberfähnrich / Plutonier major Maresciallo maggiore / / /
Hauptfeldwebel / Plutonier Maresciallo capo / / /
/ / / Maresciallo ordinario / / /
Oberfeldwebel
Oberwachtmeister (10)
Oberfeldwebel Sergent major Sergente maggiore Stožerni narednik Starsjina (sergeant-majoor) Mitsjman (adjudant)
Feldwebel
Wachtmeister (10)
Feldwebel / / / Starsjy serzjant (senior sergeant) Glavny starsjina (hoofd-sergeant-majoor)
Fähnrich / / / / / /
Unterfeldwebel Unterfeldwebel Sergent Sergente / Serzjant (sergeant) Starsjina 1 statji (sergeant-majoor 1e klasse)
/ / / Caporale maggiore / / /
Unteroffizier Unteroffizier Caporal Caporale Narednik Mladsjy serzjant (junior sergeant) Starsjina 2 statji (sergeant-majoor 2e klasse)
Manschappen
Stabsgefreiter Stabsgefreiter / / Vodnik / /
/ Hauptgefreiter / / / / /
Obergefreiter Obergefreiter / / Razvodnik Jefreitor (korporaal) (7) Starsjy krasnoflotets (matroos 1e klasse)
Gefreiter Gefreiter Fruntas / Desetnik / /
Oberschütze / / / / / /
Schütze Flieger Soldat Soldato Domobran Krasnoarmejets / rjadovoi (soldaat) (8) Krasnoflotets (matroos)


Opmerkingen:

De rangen van de As-mogendheden en de Sovjet-Unie zijn weergegeven zoals ze waren tijdens de Slag om Stalingrad. De eerdere en latere rangaanpassingen zijn niet weergegeven.

- Het Heer is de landmacht van Duitsland en betekent 'Landmacht'.
- De Luftwaffe is de luchtmacht van Duitsland en betekent 'Luchtwapen'.
- Het Armată Română is de landmacht van Roemenië en betekent 'Roemeense Leger'.
- De Regio Esercito is de landmacht van Italië en betekent 'Rijks-Landmacht'.
- De HKV (Hrvatska Kopnena Vojska) is de landmacht van Kroatië en betekent 'Kroaatse Landmacht'.
- Het RKKA (Rabotsje Krestjanskaja Krasnaja Armia) is de landmacht van de Sovjet-Unie en betekent 'Rode Leger van Arbeiders en Boeren'.
- De VVS (Vojenno-Vozdoesjniye Sily) is de luchtmacht van de Sovjet-Unie en betekent 'Militaire Luchtmacht'.
- De RKKF (Rabotsje Krestjanskaja Krasnaja Flot) is de marine van de Sovjet-Unie en betekent 'Rode Vloot van Arbeiders en Boeren'.

Sovjetgeneraals konden achter hun rang ook nog een aanvulling voor de betreffende branche hebben. Het RKKA kende der pantsertroepen, luchtstrijdkrachten, seinstrijdkrachten, artillerie, intendance, medische dienst, kustdienst, kwartiermeesterdienst, administratieve dienst, technische strijdkrachten, ingenieurstrijdkrachten, tank-ingenieurstrijdkrachten en artillerie-ingenieurstrijdkrachten.
Alle Sovjetrangen van de VVS waren hetzelfde als die van het RKKA, maar konden de aanvulling der luchtstrijdkrachten krijgen, behalve de Maarschalk van de Sovjet-Unie.

(1) = Afhankelijk van de branche. Het Heer kende de rangen General der Panzertruppen, Kavallerie, Artillerie, Infanterie, Gebirgstruppen, Pioniere en Nachrichtentruppen.
(2) = Afhankelijk van de branche. De Luftwaffe kende de rangen General der Flieger, Flakartillerie, Fallschirmtruppen en Luftnachrichtentruppen.
(3) = Rang bij de medische dienst.
(4) = Rang bij de veeartsenij.
(5) = Afhankelijk van de branche. De rang Rittmeister werd in plaats van Hauptmann gebruikt bij de Kavallerie en Panzertruppen.
(6) = Afhankelijk van de branche. De HKV kende de rangen general pješastva (generaal der infanterie), general topništva (generaal der artillerie) en de general konjaništva (generaal der cavalerie).
(7) = De rang Jefreitor kwam pas in januari 1943.
(8) = De rang Rjadovoi verving de rang Krasnoarmejets vanaf januari 1943.
(9) = Rang bij de politieke officieren. De politieke officieren dienden niet alleen bij het RKKA, maar ook bij de RKKF.
(10) = Afhankelijk van de branche. De rangen Wachtmeister en Oberwachtmeister werden in plaats van respectievelijk Feldwebel en Oberfeldwebel gebruikt bij de Kavallerie en Artillerie.

Home