Toespraak van Iosif V. Stalin, 7 november 1942

Ter ere van de 25e verjaardag van de Oktoberrevolutie hield Iosif V. Stalin op 7 november 1942 in Moskou een toespraak, waarin hij het ook over de Slag om Stalingrad had:

Een Sovjet-propagandaposter, met de zin 'Er zal ook feest zijn in onze straat!'

Een Sovjet-propagandaposter, met de zin "Er zal ook feest zijn in onze straat!" uit Stalins toespraak van 7 november 1942. Hiermee doelde Stalin op het komende offensief tegen het 6. Armee, operatie Uranus.

"Kameraden, soldaten van het Rode Leger, commandanten, politieke commissarissen, mannen en vrouwen guerrilla's, arbeiders van de Sovjet-Unie!

Namens de Sovjetregering en onze Bolsjevistische Partij groet en feliciteer ik u op de dag van de 25e verjaardag van de overwinning van de Grote Socialistische Oktoberrevolutie. Een kwarteeuw geleden vestigden arbeiders en boeren onder leiding van de Bolsjevistische Partij en de grote kracht van de Sovjets zich in ons land. Sinds die tijd hebben de volkeren van de Sovjet-Unie een glorieuze weg belopen. Binnen 25 jaar is ons land een machtige socialistische en industriŽle macht met collectieve landbouw geworden.

Na vrijheid en onafhankelijkheid te hebben bereikt zijn de volkeren van het Sovjetland verenigd in een onschendbaar broederlijk gezelschap. De Sovjetmensen hebben zich van alle onderdrukkingen bevrijd en door volhardende arbeid hebben zij een prettig en cultureel leven voor zichzelf verzekerd.

De volkeren van ons land komen vandaag samen op de 25e verjaardag van de Grote Socialistische Oktoberrevolutie, in de hitte van de hevige strijd tegen de Duits-fascistische invallers en hun bondgenoten in Europa. In het begin van dit jaar, tijdens de winterperiode, deelde het Rode Leger zware klappen uit aan de Duits-fascistische troepen. Na de Duitse aanval op Moskou te hebben afgeslagen nam het het initiatief in haar eigen handen, ging tot het offensief over en dreef de Duitse troepen westwaarts, waarbij een aantal gebieden van ons land van Duitse slavernij werden bevrijd. Het Rode Leger toonde zo aan dat in bepaalde gunstige omstandigheden het de Duits-fascistische troepen kan overweldigen.

In de zomer veranderde de situatie aan het front echter zeer ernstig. Hun voordeel halend uit het ontbreken van een tweede front in Europa, verzamelden de Duitsers en hun bondgenoten al hun reserves, plaatsten deze tegenover ons OekraÔense front en doorbraken het. Ten koste van zware verliezen slaagden de Duits-fascistische troepen in zuidwaarts op te rukken en een bedreiging te creŽren voor Stalingrad, de Zwarte Zeekust, Grozny en de routes naar de Kaukasus. De standvastigheid en de moed van het Rode Leger hielden de Duitse plannen om om Moskou heen te trekken vanuit het oosten en de hoofdstad van achteren aan te vallen echter tegen. De vijand is waargenomen bij Stalingrad. Maar na waargenomen te zijn bij Stalingrad en reeds tienduizenden officieren en soldaten te hebben verloren, stuurt de vijand nieuwe divisies de strijd in, wat hun laatste reserves uitput. De strijd aan het Sovjet-Duitse front groeit in intensiteit. Op het eindresultaat van deze strijd hangt het lot af van de Sovjetstaat, en de vrijheid en de onafhankelijkheid van ons land.

Ons Sovjetvolk heeft de proeven die aan haar lot verbonden zijn eervol doorstaan, en is doordrongen met een ijzersterk geloof in de overwinning. De oorlog bewees een strenge test van de sterkte en de stabiliteit van het Sovjetsysteem te zijn. De berekeningen van de Duitse imperialisten over het uiteenvallen van de Sovjetstaat bleken volledig onjuist te zijn. De socialistische industrie, het collectieve landbouwsysteem, de vriendschap tussen de volkeren van ons land, de Sovjetstaat, zijn stabiel en onoverwinnelijk gebleken te zijn. Arbeiders en boeren, alle intellectuelen van ons land, ons gehele achterland, werken bewust en sociaal om de vereisten van ons front te leveren.

Het Rode Leger draagt de last van de oorlog tegen Hitler-Duitsland en haar bondgenoten. Door haar sociale strijd tegen de fascistische legers heeft het de affectie en het respect van alle van vrijheid houdende volkeren van de wereld gewonnen. De soldaten en bevelhebbers van het Rode Leger die voorheen onvoldoende militaire ervaring hadden hebben geleerd om de vijand te raken zonder te missen, zijn arbeidskrachten en materiaal te vernietigen, de ontwerpen van de vijand tegen te houden, en onze steden en dorpen tegen de buitenlandse slavendrijvers te verdedigen. De heldhaftige verdedigers van Moskou en Toela, Odessa en Sevastopol, Leningrad en Stalingrad, hebben voorbeelden gesteld van opperste moed, ijzeren discipline, standvastigheid en de mogelijkheid te winnen. Ons gehele Rode Leger streeft deze helden na.

De vijand heeft reeds op zijn eigen gebied de mogelijkheid van het Rode Leger tot het bieden van weerstand gevoeld. Hij zal nog de kracht van de machtige slagen van het Rode Leger voelen. Er kan geen twijfel zijn dat de Duitse invallers nog in nieuwe avonturen terecht zullen komen. Maar de krachten van de vijand worden reeds ondermijnd en tot het uiterste gedwongen. In de loop van de oorlog heeft het Rode Leger meer dan 8.000.000 * vijandelijke officieren en manschappen uitgeschakeld. Momenteel is het Hitlerleger, met aanvullingen van Roemenen, Hongaren, Italianen en Finnen, aanzienlijk zwakker geworden dan het was in de zomer en de herfst van 1941.

Kameraden, soldaten van het Rode Leger, commandanten, politieke commissarissen, mannen en vrouwen guerrilla's!

Het is op uw doorzettingsvermogen, standvastigheid, vechtvaardigheden en bereidheid om uw plicht aan het land te vervullen dat de nederlaag van het Duits-fascistische leger en de bevrijding van de Sovjetgrond van de Hitler-invallers afhangen!

Wij kunnen en moeten de Sovjetgrond van het Hitler-ongedierte ontdoen.

Om dit te doen is het essentieel:

1. dat de frontlijn standvastig en koppig wordt verdedigd, dat het de vijand niet is toegestaan om verder op te rukken, dat alle moeite wordt gedaan om de vijand uit te putten, zijn mankrachten te vernietigen en zijn materiaal te vernietigen;

2. dat de ijzeren discipline tot het maximum wordt aangesterkt, de orde strikt word gehandhaafd en enkelingen het bevel voeren over het leger, de militaire training van onze troepen geperfectioneerd word, koppig en voortdurend verwoestende slagen tegen de vijand worden voorbereid;

3. dat de vlam van de guerillabeweging van het volk in de achterhoede van de vijand blijft branden, de vijandelijke achterhoede verwoest word en de Duits-fascistische zwijnen uit worden geroeid.

Kameraden!

De vijand heeft reeds de kracht van de slagen van het Rode Leger gevoeld voor Rostov, voor Moskou, voor Tichvin. De dag is niet ver weg waarop de vijand de kracht van nieuwe slagen van het Rode Leger zal voelen. Er zal ook feest zijn in onze straat!

Lang leve de 25e verjaardag van de Grote Socialistische Oktoberrevolutie!

Lang leve ons Rode Leger!

Lang leve onze Rode Vloot!

Lang leve onze dappere mannen en vrouwen guerrilla's!

Dood aan de Duits-fascistische invallers!


     Volkscommissaris voor de Verdediging
     I. Stalin"

 

* = Dit aantal was nogal overdreven, in werkelijkheid waren het er ruim 6.000.000 minder.

Home