Sovjetultimatum aan het 6. Armee, 8 januari 1943

Op 7 januari 1943 informeerde het Sovjetopperbevel Generaloberst Paulus dat ze de volgende dag drie officieren met een witte vlag zouden sturen om over een wapenstilstand te onderhandelen. De volgende morgen om 10 uur 's morgens zouden de gezanten komen. Zij namen het volgende ultimatum mee, opgesteld door kolonel-generaal der artillerie Voronov, de vertegenwoordiger van Stavka, en luitenant-generaal Rokossovsky, de opperbevelhebber van het Don Front. Het op Stavka-briefpapier getypte aanbod was een interessante vermenging van psychologische oorlogsvoering en formaliteit. Het luidde:

Ultimatum van de Sovjetbevelhebbers aan de commandant van het 6e Duitse Leger kolonel-generaal Paulus

8 november 1943

Het 6e Duitse Leger, delen van het 4e Tankleger en toegevoegde versterkingseenheden zijn volledig omsingeld sinds 23 november 1942. Eenheden van het Rode Leger hebben om deze Duitse troepen een sterke verdedigingsring gevormd. Alle hoop tot redding van uw troepen door een aanval van Duitse troepen vanuit het zuiden en zuidwesten is verloren. De Duitse troepen die u zijn toegesneld zijn vernietigd door het Rode Leger en de restanten van deze troepen trekken momenteel terug richting Rostov. De Duitse bevoorradingsluchtvloot, die u minimale voedselvoorraden, munitie en brandstof brengt, is dankzij de succesvolle, snelle opmars van het Rode Leger steeds weer gedwongen van vliegveld te veranderen en is gedwongen van grote afstand naar het omsingelde gebied te vliegen. Daarbij lijdt de Duitse bevoorradingsluchtvloot enorme verliezen aan vliegtuigen en bemanningen door de Russische Luchtmacht. Haar hulp aan de omsingelde troepen wordt onwerkelijk. De positie van uw omsingelde troepen is kritiek. Ze lijden onder honger, ziekte en kou. De strenge Russische winter begint pas, strenge vorst, koude winden en sneeuwstormen zullen nog komen, terwijl uw soldaten geen winteruniformen hebben gekregen en in harde, ongezonde omstandigheden verkeren. U als commandant en alle officieren van de omsingelde troepen, begrijpen uitstekend dat u geen realistische mogelijkheden hebt tot uitbreken door de omsingelingsring. Uw positie is hopeloos en verder verzet heeft geen zin. Vanwege de hopeloze situatie waar u zich in bevindt, stellen wij u voor, teneinde onnodig bloedvergieten te voorkomen, de volgende voorwaarden van de overgave te accepteren:

1) Dat alle omsingelde Duitse troepen die aangevoerd worden door u en uw staf hun verzet beŽindigen;

2) Dat u al het personeel, alle wapens, gevechtstechnologie en munitie in werkende staat aan ons overdraagt. Wij garanderen een einde van het verzet jegens alle officieren, onderofficieren en soldaten, leven en veiligheid, en na de oorlog de terugkeer naar Duitsland of ieder ander land waar de krijgsgevangenen heen wensen te gaan. Alle troepen die zich overgeven mogen hun uniform, persoonlijke eigendommen, kostbaarheden, en, in het geval van hogere officieren, hun sabel behouden. Voor alle officieren, onderofficieren en soldaten die zich overgeven, zullen onmiddellijk normale rantsoenen beschikbaar worden gesteld. Aan alle gewonden, zieken en degenen die aan bevriezing lijden zal medische hulp worden verleend. Uw antwoord wordt verwacht om 15 uur 00 minuten Moskoutijd op 9 januari 1943, in geschreven vorm, overhandigd door een door u persoonlijk aangewezen afgezant, die in een personenvoertuig met een witte vlag over de weg van het Konni-zijspoor rijdt naar het station van Kotloeban. Uw afgezant zal worden ontvangen door gemachtigde Russische commandanten in regio 'B' - 0,5 km ten zuidoosten van zijspoor 564 om 15 uur 00 minuten op 9 januari 1943. Mocht ons voorstel tot capitulatie worden afgewezen, dan waarschuwen wij u dat troepen van het Rode Leger en de Rode Luchtvloot gedwongen zullen zijn alle omsingelde troepen te vernietigen, en dat u de verantwoordelijkheid zult dragen voor hun vernietiging.

De vertegenwoordiger van Stavka van het Rode Leger
Kolonel-generaal der artillerie
Voronov

De opperbevelhebber van de strijdkrachten van het Don Front
Luitenant-generaal
Rokossovsky

Home