62e Leger


Hoofdkwartier 62e Leger

Generaal-majoor Rodimtsev in het hoofdkwartier van het 62e Leger. V.l.n.r.: generaal-majoor Nikolai I. Krylov (chef-staf 62e Leger), luitenant-generaal Vasily I. Tsjoeikov (commandant 62e Leger), divisie-commissaris Koezma A. Goerov (lid militaire raad en politiek commissaris 62e Leger) en generaal-majoor Aleksandr I. Rodimtsev (commandant 13e Garde-Jagerdivisie). Opvallend is de verbonden hand van Tsjoeikov. Door de stress van de strijd had hij last van eczeem gekregen, wat in de loop van de slag alleen maar erger werd.

Het 62e Leger werd geformeerd op 10 juli 1942 uit het 7e Reserveleger. In de grote Donbocht werd een deel van het leger omsingeld en vernietigd. In augustus trok het leger terug naar Stalingrad, wat het bleef verdedigen tot 2 februari 1943. Het 62e Leger werd op 5 mei 1943 hernoemd tot 8e Gardeleger.

Commandant:

Luitenant-generaal Anton I. Lopatin (03-08-1942 - 02-09-1942)
Generaal-majoor Nikolai I. Krylov (03-09-1942 - 11-09-1942)
Luitenant-generaal Vasily I. Tsjoeikov (12-09-1942 - 05-05-1943)

Chef-staf:

Generaal-majoor Nikolai A. Moskvin (09-07-1942 - ?-08-1942)
Kolonel ~ generaal-majoor Ivan A. Laskin (?-08-1942 - ?-09-1942)
Kolonel S.M. Kamysjin (?-09-1942 - ?-09-1942)
Generaal-majoor Nikolai I. Krylov (10-09-1942 - 03-1943)

Lid van de militaire raad:

Divisie-commissaris ~ luitenant-generaal Koezma A. Goerov (?-07-1942 - ?-02-1943)
Kolonel V.M. Lebedev (?-02-1943 - ?-03-1943)

Legerstaf

Militair commissaris:

Bataljonscommissaris Klinkov

Politiek commissaris:

Ivan V. Vasiljev

Operationele afdeling:

Luitenant-kolonel Klimov (01-08-1942 - 09-09-1942), kolonel Zalizjoek

Chef pantserstrijdkrachten:

Luitenant-kolonel Matvei G. Vainroeb

Chef verkenning:

Kolonel M.Z. German

Chef artillerie:

Generaal-majoor der artillerie Nikolai M. Pozjarsky

Chef communicaties:

Kolonel Ivan A. Joerin

Chef ingenieursdienst:

Kolonel Toepitsjev (09-07-1942 - 17-09-1942), generaal-majoor der technische strijdkrachten Vasily S. Kosenko (18-09-1942 - 26-09-1942), luitenant-kolonel Vladimir M. Tkatsjenko (?-10-1942 - ?)

Chef bevoorrading:

Kolonel Lebedev

Chef medische dienst:

Kolonel Michail P. Boiko

Onderschikking:

Ondergeschikte eenheden:

Home