64e Leger


Het 64e Leger werd geformeerd op 10 juli 1942 uit het 1e Reserveleger. Van de grote Donbocht trok het leger zich in augustus terug naar het zuiden van Stalingrad. Vanaf september 1942 was het 64e Leger gestationeerd bij Beketovka. Het 64e Leger werd op 1 mei 1943 hernoemd tot 7e Gardeleger.

Commandant:

Generaal-majoor ~ luitenant-generaal Michail S. Sjoemilov (30-07-1942 - 01-05-1943)

Chef-staf:

Kolonel Nikolai M. Novikov (09-07-1942 - ?-09-1942)
Kolonel ~ generaal-majoor Ivan A. Laskin (?-09-1942 - ?-04-1943)

Lid van de militaire raad:

Brigade-commissaris ~ kolonel Zinovy T. Serdjoek (?-07-1942 - ?-?-1942)
Generaal-majoor Konstantin K. Abramov (?-?-1942 - ?-04-1943)

Onderschikking:

Ondergeschikte eenheden:

Home