8e Cavaleriekorps (8 Kavalerysky Korpoes)


Het 8e Cavaleriekorps werd opgericht in september 1942 uit verschillende cavalerie-eenheden uit het Centraal-Aziatische Militaire District.

Commandant:

Generaal-majoor Michail D. Borisov (1942 - 1943)

Chef-staf:

Luitenant-kolonel Saboerov

Lid van de militaire raad:

Onderschikking:

Ondergeschikte eenheden:

Home