IV. Armeekorps


Embleem IV. Armeekorps

Het IV. Armeekorps werd geformeerd in oktober 1934 uit de 4. Division van de Reichswehr in Dresden. Het korps werd aan het begin van de oorlog gemobiliseerd. Gedurende het begin van het zomeroffensief van 1942, van juni tot juli, werd het korps ook als Gruppe Von Schwedler aangeduid. Als onderdeel van het 4. Panzerarmee werd het korps in november 1942 bij Stalingrad omsingeld, waarna het ondergeschikt werd aan het 6. Armee. Op 31 januari 1943 gaf de korpsstaf zich in Stalingrad over.

Kommandierender General:

General der Infanterie Viktor von Schwedler (01-09-1939 - 18-10-1942)
Generalleutnant ~ General der Pioniere Erwin Jänecke (01-11-1942 - 17-01-1943)
General der Artillerie Max Pfeffer (17-01-1943 - 31-01-1943)

Chef des Generalstabes:

Oberstleutnant ~ Oberst Johannes Crome (? - ?)

Korpsarzt:

Oberstarzt Dr. med. Hermann Kayser (10-01-1941 - 22-01-1943)

Onderschikking:

Datum: Armee: Heeresgruppe: Plaats:

Augustus - november 1942

4. Panzerarmee

Heeresgruppe B

Stalingrad

December 1942 - januari 1943

6. Armee

Heeresgruppe Don

Stalingrad

Onderschikking:

Datum: Ondergeschikte eenheden: Heerestruppen: Korpstruppen:

27 augustus 1942

94. Infanteriedivision, 297. Infanteriedivision, 371. Infanteriedivision, Roemeense 4e Infanteriedivisie

Pionier-Bataillon (mot.) 635, Brücken-Bau-Bataillon 21

Arko 144, Korps-Nachrichten-Abteilung 44, Korps-Nachschubtruppen 404, Korps-Kartenstelle 404, Feldgendarmerie-Trupp 404

11 september 1942

297. Infanteriedivision, 371. Infanteriedivision

Brücken-Bau-Bataillon 21, Brückenkolonne B 22

Arko 144, Korps-Nachrichten-Abteilung 44, Korps-Nachschubtruppen 404, Korps-Kartenstelle 404, Feldgendarmerie-Trupp 404

10 oktober 1942

29. Infanteriedivision (mot.), 297. Infanteriedivision, 371. Infanteriedivision, Roemeense 20e Infanteriedivisie

Brücken-Bau-Bataillon 21, Brückenkolonne B 22

Arko 144, Korps-Nachrichten-Abteilung 44, Korps-Nachschubtruppen 404, Korps-Kartenstelle 404, Feldgendarmerie-Trupp 404

15 november 1942

297. Infanteriedivision, 371. Infanteriedivision, Roemeense 20e Infanteriedivisie

?

Arko 144, Korps-Nachrichten-Abteilung 44, Korps-Nachschubtruppen 404, Korps-Kartenstelle 404, Feldgendarmerie-Trupp 404

Home