LI. Armeekorps


Embleem LI. Armeekorps

Het LI. Armeekorps werd geformeerd op 25 november 1940. Als onderdeel van het 6. Armee werd het korps in november 1942 bij Stalingrad omsingeld. Op 31 januari 1943 gaf de korpsstaf zich in Stalingrad over.

Kommandierender General:

General der Artillerie Walther von Seydlitz-Kurzbach (08-05-1942 - 31-01-1943)

Chef des Generalstabes:

Oberst i. G. Hans Clausius (? - ?)

Korpsarzt:

Oberstarzt Dr. med. Karl Arndt (14-07-1942 - 23-01-1943)

Onderschikking:

Datum: Armee: Heeresgruppe: Plaats:

Augustus - november 1942

6. Armee

Heeresgruppe B

Stalingrad

December 1942

6. Armee

Heeresgruppe Don

Stalingrad

Januari 1943

6. Armee

Heeresgruppe Don

Stalingrad

Onderschikking:

Datum: Ondergeschikte eenheden: Heerestruppen: Korpstruppen:

?

?

?

Arko 153, Korps-Nachrichten-Abteilung 451, Korps-Nachschubtruppen 451

Home