XI. Armeekorps


Het XI. Armeekorps werd geformeerd op 1 oktober 1936 in Hannover en aan het begin van de oorlog gemobiliseerd. Van maart tot mei 1942 werd het korps ook als Gruppe Von Kortzfleisch aangeduid en gedurende het begin van het zomeroffensief van 1942, van juni tot juli, ook als Gruppe Von Schwedler. Als onderdeel van het 6. Armee werd het korps in november 1942 bij Stalingrad omsingeld. Op 2 februari 1943 gaf de korpsstaf zich in Stalingrad over.

Kommandierender General:

General der Infanterie Karl Strecker (12-06-1942 - 02-02-1943)

Chef des Generalstabes:

Oberst Helmuth Groscurth (? - ?)

Korpsarzt:

Oberstarzt Dr. med. Hans Spiegelberg (17-01-1942 - ?-01-1943)

Onderschikking:

Datum: Armee: Heeresgruppe: Plaats:

Augustus - november 1942

6. Armee

Heeresgruppe B

Stalingrad

December 1942

6. Armee

Heeresgruppe Don

Stalingrad

Januari 1943

6. Armee

Heeresgruppe Don

Stalingrad

Onderschikking:

Datum: Ondergeschikte eenheden: Heerestruppen: Korpstruppen:

15 november 1942

384. Infanteriedivision, 44. Infanteriedivision, 376. Infanteriedivision

?

Korps-Nachrichten-Abteilung 51, Korps-Nachschubtruppen 411

Home