Zuidoostelijke Front (Joego-Vostotsjny Front)


Het Zuidoostelijke Front werd geformeerd op 4 augustus 1942 uit het 1e Tankleger. Het Front begon haar operaties op 7 augustus. Het front was verantwoordelijk voor de verdediging van het zuidelijke deel van Stalingrad, terwijl het Stalingrad Front het noordelijke deel onder haar hoede had. Kolonel-generaal Jeremenko had er echter bij Stalin op aangedrongen één persoon de leiding te geven over beide fronten om zo efficiënter te kunnen opereren. Op 13 augustus werd het Zuidoostelijke Front daarom ondergeschikt gemaakt aan het Stalingrad Front, terwijl beide fronten onder bevel van Jeremenko stonden. Op 30 september 1942 werd uit het Zuidoostelijke Front het Stalingrad Front (II) gevormd.

Opperbevelhebber:

Kolonel-generaal Andrei I. Jeremenko (07-08-1942 - 30-09-1942)

Chef-staf:

Generaal-majoor Georgy F. Zacharov (?-?-1942 - 30-09-1942)

Lid van de militaire raad:

Brigadecommissaris Vladimir M. Lajok (?-?-1942 - ?-08-1942)
Nikita S. Chroesjtsjov (13-08-1942 - 30-09-1942)

Ondergeschikte eenheden:

Home