Duitse formaties

Heeresgruppe (meervoud: Heeresgruppen) (Nederlands: Landmachtgroep): De Heeresgruppe was de grootste Duitse grondformatie en bestond uit een aantal Armeen en meestal weinig direct ondergeschikte eenheden. Een Heeresgruppe opereerde in een groot gebied. In theorie bestond een Heeresgruppe uit een paar 100.000 man.

Armeegruppe (meervoud: Armeegruppen) (Nederlands: Legergroep): De Armeegruppe (een ad-hoc formatie) was altijd ondergeschikt aan een Heeresgruppe. Een Armeegruppe bestond meestal uit twee of drie aangrenzende Armeen, mogelijk een Duitse en een leger van een van de As-mogendheden. Een Armee-hoofdkwartier (meestal de Duitse) werd tijdelijk de bevelhebbende over de andere Armeen. Een Armeegruppe kon ook de grootte van een Armee of zelfs van een Korps hebben.

Armee (meervoud: Armeen) (Nederlands: Leger): Het Armee bestond uit tussen de een en zes Korps en andere ondergeschikte of onafhankelijke formaties. In theorie bestond een Armee uit 60.000 tot 100.000 man.

Armee-Abteilung (meervoud: Armee-Abteilungen) (Nederlands: Leger-Afdeling): De Armee-Abteilung (een ad-hoc formatie) was meestal groter dan een enkel Korps maar kleiner dan een heel Armee. Armee-Abteilungen werden vaak gevormd in noodgevallen, zoals wanneer een frontlinie werd doorbroken. Een Korps-hoofdkwartier werd dan het bevelhebbende hoofdkwartier in dat gebied.

Korps (meervoud: Korps) (Nederlands: Korps): Het Korps was meestal ondergeschikt aan een Armee. Een Korps bestond uit tussen de nul en acht Divisionen en andere ondergeschikte formaties. In theorie bestond een Korps uit 40.000 tot 60.000 man.

Division (meervoud: Divisionen) (Nederlands: Divisie): De Division maakte meestal deel uit van een Korps. Een Division bestond uit tussen de twee en vier Regimenter en bevatte soms ook Brigaden. In theorie bestond een Division uit 10.000 tot 20.000 man.

Brigade (meervoud: Brigaden) (Nederlands: Brigade): De Brigade kon onafhankelijk of als een deel van een Division dienen. Een Brigade bestond meestal uit twee of meer Regimenter. In het begin van de oorlog bestond een Division uit een of meer Brigaden, elk bestaand uit een aantal Regimenter. Later in de oorlog werd deze indeling gewijzigd en dienden de Brigaden meestal onafhankelijk. Soms maakten ze deel uit van een Korps in plaats van een Division. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 tot 7.000 man.

Regiment (meervoud: Regimenter) (Nederlands: Regiment): Het Regiment maakte meestal deel uit van een Division. Een Regiment bestond uit een aantal Bataillone, Abteilungen of Schwadronen en andere ondergeschikte formaties. In theorie bestond een Regiment uit 2.000 tot 6.000 man.

Bataillon (meervoud: Bataillone) (Nederlands: Bataljon): Het Bataillon maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond meestal uit Kompanien.

Abteilung (meervoud: Abteilungen) (Nederlands: Afdeling): De Abteilung bestond uit een aantal Kompanien, soms met andere ondergeschikte formaties. De Abteilung was een formatie van Bataillon-grootte bij de Panzertruppen, Kavallerie en Artillerie. De Abteilung was de kleinste formatie die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 tot 1.000 man.

Schwadron (meervoud: Schwadronen) (Nederlands: Eskadron): Het Schwadron was een formatie van Bataillon-grootte bij de Kavallerie en Panzertruppen.

Kompanie (meervoud: Kompanien) (Nederlands: Compagnie): De Kompanie maakte meestal deel uit van een Abteilung of een Bataillon. Een Kompanie bestond uit een aantal Züge. In theorie bestond een Kompanie uit 100 tot 200 man.

Batterie (meervoud: Batterien) (Nederlands: Batterij): De Batterie was een formatie van Kompanie-grootte bij artillerie- of luchtafweer-eenheden.

Zug (meervoud: Züge) (Nederlands: Stoet): De Zug bestond uit een aantal Gruppen. Meestal bestond een Zug uit 30 tot 40 man.

Halb-Zug (meervoud: Halb-Züge) (Nederlands: Halve Stoet): De Halb-Zug was het resultaat wanneer een normale Zug in twee delen was gesplitst. Meestal bestond een Halb-Zug uit 15 tot 20 man.

Trupp (meervoud: Truppen) (Nederlands: Troep): De Trupp was een kleine formatie en bestond meestal uit 10 tot 20 man.

Gruppe (meervoud: Gruppen) (Nederlands: Groep): De Gruppe was de kleinste formatie in het Duitse Leger en maakte meestal deel uit van een Zug.

Kampfgruppe (meervoud: Kampfgruppen) (Nederlands: Strijdgroep): De Kampfgruppe (een ad-hoc formatie) kon in grootte variëren van Kompanie-grootte tot Korps-grootte, maar had meestal de grootte van een Abteilung. De Kampfgruppe bestond meestal uit allerlei verschillende eenheden die op dat moment op de betreffende plaats beschikbaar waren. Een Kampfgruppe werd meestal opgericht voor een bepaald doel of een bepaalde operatie en werd na een paar dagen of weken weer opgeheven. Ze werd meestal vernoemd naar haar commandant.

Home