Sovjet-formaties

Front (Front): Het Front was de grootste Sovjet-grondformatie. Meestal wordt het front aangeduid als het equivalent van een Heeresgruppe, maar er waren grote verschillen. Een Heeresgruppe was een formatie die zich voortbewoog terwijl een Front op een bepaalde plaats werd opgericht en alleen op die plaats vocht. Wanneer de frontlijn zich verplaatste werd het Front opgeheven en werd er een nieuw Front opgericht. Een Front was ook veel kleiner dan een Heeresgruppe: In theorie bestond een Heeresgruppe uit een paar 100.000 man, terwijl een Front meestal amper groter was dan een Duits Armee. Een Front moet niet worden verward met een algemeen front, een strijdgebied.

Leger (Armia): Het leger bestond uit een aantal korpsen en was ondergeschikt aan het Front. Het kwam ook vaak voor dat een leger geen korpsen had en in deze gevallen waren de divisies dus rechtstreeks ondergeschikt aan het leger.

Korps (Korpoes): Het korps bestond uit een aantal divisies en / of brigades en was ondergeschikt aan het leger.

Divisie (Divizia): De divisie bestond uit een aantal regimenten en was ondergeschikt aan het korps. Het kwam ook vaak voor dat een leger geen korpsen had en in deze gevallen waren de divisies dus rechtstreeks ondergeschikt aan het leger. De standaard divisie in het Rode Leger was de jagerdivisie (strelkovaja divizia). Deze was vergelijkbaar met de Infanteriedivisie uit de andere landen, alleen was zij kleiner en lichter bewapend. De jagerdivisie was opgebouwd uit drie jagerregimenten, een artillerieregiment en een paar rechtstreeks ondergeschikte bataljons en compagniŽn.

Brigade (Brigada): De brigade bestond uit een aantal regimenten en was ondergeschikt aan het korps. Het kwam ook vaak voor dat een leger geen korpsen had en in deze gevallen waren de brigades dus rechtstreeks ondergeschikt aan het leger. De standaard brigade in het Rode Leger was de jagerbrigade (strelkovaja brigada). De jagerbrigade was opgebouwd uit drie jagerbataljons, een mortierbataljon, een zwaar mortierbataljon, een artillerie-afdeling, een anti-tankbataljon en een paar rechtstreeks ondergeschikte compagniŽn en pelotons.

Regiment (Polk): Het regiment bestond uit een aantal bataljons en was ondergeschikt aan de divisie of de brigade. Het standaard regiment in het Rode Leger was het jagerregiment (strelkovy polk). Het jagerregiment was opgebouwd uit drie jagerbataljons en een paar rechtstreeks ondergeschikte compagniŽn en batterijen.

Bataljon (Bataljon): Het bataljon bestond uit een aantal compagniŽn en was ondergeschikt aan het regiment of de brigade. Het standaard bataljon in het Rode Leger was het jagerbataljon (strelkovy bataljon). Het jagerbataljon was opgebouwd uit drie jagercompagniŽn en een paar rechtstreeks ondergeschikte pelotons.

Afdeling (Divizion): De afdeling bestond uit een aantal batterijen en was ondergeschikt aan het regiment of de brigade. De afdeling was een eenheid van bataljonsgrootte en werd gebruikt bij de artillerie. De standaard afdeling in het Rode Leger was de artillerie-afdeling (artillerysky divizion). De artillerie-afdeling was opgebouwd uit drie batterijen en een verbindingspeloton.

Compagnie (Rota): De compagnie bestond uit een aantal pelotons en was ondergeschikt aan het bataljon. De standaard compagnie in het Rode Leger was de jagercompagnie (strelkovaja rota). de jagercompagnie was opgebouwd uit drie jagerpelotons.

Batterij (Batterea): De batterij bestond uit een aantal pelotons en was ondergeschikt aan het bataljon. De batterij was een formatie van compagnie-grootte bij de artillerie en de gemotoriseerde troepen.

Peloton (Vzvod): Het peloton bestond uit een aantal groepen en was ondergeschikt aan de compagnie of de batterij. Het standaard peloton in het Rode Leger was het jagerpeloton (strelkovy vzvod). In theorie was het jagerpeloton opgebouwd uit vier groepen, in totaal zo'n 44 man.

Groep: De groep was de kleinste eenheid in het Rode Leger en was ondergeschikt aan het peloton. De standaard groep in het Rode Leger was de jagergroep. In theorie bestond de groep uit elf man.

Home